Responsive image
ลิ้งก์ที่น่าสนใจ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถิติการเข้าใช้เว็บไซต์
ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมด
web counter

ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่
web counter

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหล่มสัก
หนังสือราชการอำเภอหล่มสัก
ว1760 การประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECCประจําปี ๒๕... (07 ธ.ค. 2566)  
ว1759 แนวทางการแก้ไขถ้อยคําของกฎหมายในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕ และแนว... (07 ธ.ค. 2566)  
ว1758 การหารือเรื่องการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน (07 ธ.ค. 2566)  
ว1752 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดระบายสี “โตโยต้ารถยนต์ในฝัน Toyota Dream Car Art Contest ๒o๒๔”... (07 ธ.ค. 2566)
ว 482 สถอ. (07 ธ.ค. 2566)
ว 481 สถอ. (07 ธ.ค. 2566)
ว 480 สถอ. (07 ธ.ค. 2566)
ว 479 สถอ. (07 ธ.ค. 2566)
ว 477 สถอ. (07 ธ.ค. 2566)
ว 476 สถอ. (04 ธ.ค. 2566)
ว 475 สถอ. (04 ธ.ค. 2566)
ว 474 สถอ. (04 ธ.ค. 2566)
ว1747 การส่่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึก... (04 ธ.ค. 2566)
ว1748 แจ้งเร่งรัดการคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ กรณีที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุได้และรายงา... (04 ธ.ค. 2566)
ว1749 การขับเคลื่อนการใช้ e-Document สำหรับหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 (04 ธ.ค. 2566)
ว 473 สถอ. (01 ธ.ค. 2566)
ว 472 สถอ. (01 ธ.ค. 2566)
ว 471 สถอ. (01 ธ.ค. 2566)
ว 470 สถอ. (01 ธ.ค. 2566)
ว1737 ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๕๒๕๖๖ (01 ธ.ค. 2566)
Responsive image
หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แจ้งร้องขอความช่วยเหลือ
Responsive image
ข่าวกิจกรรม
Responsive image
Responsive image